กิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัท ควอลิตี้ เซอร์เคิล จำกัด

บริษัทได้บริจาคเงินสนับสนุนทีมแพทย์และโรงพยาบาล แก่โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท เพื่อเป็นการร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และร่วมเป็นทุนในการก่อสร้างอาคารใหม่ของทางโรงพยาบาล