ทำบุญใหญ่ ครอบรอบ 29 ปี ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2020

เนื่องในวันก่อตั้งบริษัท ควอลิตี้ เซอเคิล ของเราคือ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2534 ดังนั้นในปี 2020 นี้ ทางผู้ใหญ่ใจดีของเราจึงได้ถือโอกาศ ทำบุญใหญ่จัดเลี้ยงโต๊ะจีน และนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ บริษัทฯ เนื่องในวันครบรอบ 29 ปีค่ะ โดยในวันงานได้มีการสวดมนต์ในตอนเช้า ร่วมถวายปัจจัย และเลี้ยงอาหารเพล โดยในตอนท้ายได้มีการนิมนต์พระอาจารย์ให้พรและพรมน้ำมนต์ ทั่วทั้งออฟฟิตและสโตร์ เพื่อเป็นศิริมงคล ต้อนรับปี 2020 และเป็นศิริมงคลแก่เซล ผู้บริหาร กรรมการและคณะผู้ร่วมงานของบริษัทฯค่ะ