ข่าวสารล่าสุด

ภาพกิจกรรม

ทำไมต้อง? ควอลิตี้ เซอเคิล

คัดสรรแต่สินค้าที่มีคุณภาพ

เราจัดจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานรองรับในระดับสากล โดยสินค้าของเรามีหลากหลายให้เลือก ซึ่งมีทั้งผลิตในไทย และนำเข้าจากต่างประเทศ

เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักให้กับแบรนด์ Honeywell ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับสากลผลิตสินค้าหลากหลายประเภทขายในหลายทวีปทั่วโลก รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับอีกหลายๆแบรนด์ชั้นนำระดับสากล

ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 28 ปี

จากการทำงานมากกว่า 28 ปี เราเป็นทั้งผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย และผลิตเอง ทำให้มั่นใจได้ในสินค้าที่เราคัดมาจำหน่ายและความเป็นมืออาชีพในการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา

สินค้าราคาเป็นกันเอง

เรานำเข้าสินค้ามาขายจากผู้ผลิตโดยตรงจึงมั่นใจได้ว่าเราขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำกว่าแน่นอน

มาตรฐานการรับรอง

    อ้างถึงข้อกำหนดตาม “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน”  ที่กำหนดให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 พ.ศ. 2554 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย ได้มีการกำหนดให้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในงานอุตสาหกรรมต้องได้รับมาตรฐานที่รับรองโดยองค์กรต่างชาติ หรือ องค์กรในประเทศต่าง ๆ

สินค้าแนะนำ

ข่าวสารล่าสุด

ภาพกิจกรรม

ทำไมต้อง? ควอลิตี้ เซอเคิล

คัดสรรแต่สินค้าที่มีคุณภาพ

เราจัดจำหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานรองรับในระดับสากล โดยสินค้าของเรามีหลากหลายให้เลือก ซึ่งมีทั้งผลิตในไทย และนำเข้าจากต่างประเทศ

เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักให้กับแบรนด์ Honeywell ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำระดับสากลผลิตสินค้าหลากหลายประเภทขายในหลายทวีปทั่วโลก รวมถึงเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับอีกหลายๆแบรนด์ชั้นนำระดับสากล

ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 28 ปี

จากการทำงานมากกว่า 28 ปี เราเป็นทั้งผู้นำเข้า ตัวแทนจำหน่าย และผลิตเอง ทำให้มั่นใจได้ในสินค้าที่เราคัดมาจำหน่ายและความเป็นมืออาชีพในการให้บริการแก่ลูกค้าของเรา

สินค้าราคาเป็นกันเอง

เรานำเข้าสินค้ามาขายจากผู้ผลิตโดยตรงจึงมั่นใจได้ว่าเราขายสินค้าได้ในราคาที่ต่ำกว่าแน่นอน

มาตรฐานการรับรอง

    อ้างถึงข้อกำหนดตาม “ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน”  ที่กำหนดให้นายจ้างจัดและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 22 พ.ศ. 2554 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย ได้มีการกำหนดให้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลในงานอุตสาหกรรมต้องได้รับมาตรฐานที่รับรองโดยองค์กรต่างชาติ หรือ องค์กรในประเทศต่าง ๆ

สินค้าแนะนำ