fbpx

เกี่ยวกับเรา

Quality Circle History ความเป็นมาของบริษัท

   บริษัท ควอลิตี้ เซอเคิล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2534 ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานจากประสบการณ์อันยาวนานของทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วม 28 ปี ประกอบกับแรงสนับสนุนจากลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทำให้ในปัจจุบันบริษัทได้มีบริษัทในเครือเพิ่มอีก 1 แห่งคือ บริษัท เซฟตี้ แอนด์ สลิง จำกัด เพื่อให้สามารถทำธุรกิจได้ในวงกว้างและแสดงถึงเสถียรภาพการดำเนินงานของบริษัทของเราได้อย่างชัดเจน

Introduction ทำความรู้จัก ควอลิตี้ เซอเคิล

     บริษัท ควอลิตี้ เซอเคิล จำกัด เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้า ประเภทอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment/ PPE) สำหรับการใช้ในงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิค อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอื่น ๆ ซึ่งนอกจากการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ แล้วการใช้งานโดยทั่วไปส่วนบุคคลหรือการใช้งานในครัวเรือนเองก็สามารถใช้ได้ โดยประเภทสินค้าที่จัดจำหน่ายมีดังนี้

​นอกจากนี้ ควอลิตี้ เซอเคิล ยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เซฟตี้บางประเภทและยังได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตอุปกรณ์เซฟตี้ชั้นนำที่น่าเชื่อถือ เช่น

ปัจจุบัน ควอลิตี้ เซอเคิล ได้จัดจำหน่ายให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทยังมีตัวแทนจำหน่ายและทีมขายที่เป็นมืออาชีพในการขายสินค้าทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ  ดังนั้นบริษัทจะไม่หยุดนิ่งในการขยายกลุ่มลูกค้าและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นให้กับสังคมไทยต่อไป

เกี่ยวกับเรา

Quality Circle History ความเป็นมาของบริษัท

   บริษัท ควอลิตี้ เซอเคิล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2534 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2534 ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานจากประสบการณ์อันยาวนานของทีมบริหารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วม 28 ปี ประกอบกับแรงสนับสนุนจากลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทำให้ในปัจจุบันบริษัทได้มีบริษัทในเครือเพิ่มอีก 1 แห่งคือ บริษัท เซฟตี้ แอนด์ สลิง จำกัด เพื่อให้สามารถทำธุรกิจได้ในวงกว้างและแสดงถึงเสถียรภาพการดำเนินงานของบริษัทของเราได้อย่างชัดเจน

Introduction ทำความรู้จัก ควอลิตี้ เซอเคิล

     บริษัท ควอลิตี้ เซอเคิล จำกัด เป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายสินค้า ประเภทอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment/ PPE) สำหรับการใช้ในงานอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการก่อสร้าง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิค อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมไฟฟ้า และอื่น ๆ ซึ่งนอกจากการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ แล้วการใช้งานโดยทั่วไปส่วนบุคคลหรือการใช้งานในครัวเรือนเองก็สามารถใช้ได้ โดยประเภทสินค้าที่จัดจำหน่ายมีดังนี้

​นอกจากนี้ ควอลิตี้ เซอเคิล ยังเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เซฟตี้บางประเภทและยังได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตอุปกรณ์เซฟตี้ชั้นนำที่น่าเชื่อถือ เช่น

ปัจจุบัน ควอลิตี้ เซอเคิล ได้จัดจำหน่ายให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ และรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทยังมีตัวแทนจำหน่ายและทีมขายที่เป็นมืออาชีพในการขายสินค้าทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ  ดังนั้นบริษัทจะไม่หยุดนิ่งในการขยายกลุ่มลูกค้าและเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นให้กับสังคมไทยต่อไป