บริษัทได้บริจาคเงินสบทบทุนให้แก่ ศูนย์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า

บริษัทได้บริจาคเงินสบทบทุนให้แก่ ศูนย์ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 457,629 บาท เพื่อร่วมสบทบทุนสนับสนุนการวิจัยและช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง